Last success:E,UPC 1 (Moreno, Olivetti, Rodríguez),04:58
Last submit:C,UPC 3 (Moreno, Nistal, Conchello),04:59
#
A
6/39
B
26/164
C
86/249
D
24/78
E
54/202
F
89/170
G
62/150
H
0/0
I
87/237
J
22/59
K
48/119
L
1/5
M
53/216
ScorePenalty
51
UPC 1 (Moreno, Olivetti, Rodríguez)
+2
02:41
+1
04:58
+
00:38
+7
04:19
+4
01:55
-5
03:19
+4
03:52
61465
52
UCF: Iron (Barhamje, Nagarkar, Phan)
-4
04:57
+1
01:40
+1
02:37
+1
00:52
+
02:32
+2
00:29
-4
04:24
5592
53
Izhevsk STU: Ne nado dumat' (Kryazhevskikh, Musin, Zylev)
-2
03:15
+
01:37
+1
00:33
+
04:26
+
00:52
+
03:01
-2
04:59
5652
54
Innopolis U 1 (Ismaeel, Khujaev, Kochekov)
+1
01:51
+
02:03
+
00:46
+2
04:36
+1
00:26
-2
04:52
5665
55
Kazakh-British TU: EZ4Aktau (Bekbolatuly, Omarov, Zhumashev)
+5
02:24
-5
04:31
+3
02:00
+1
03:14
+
00:21
+2
01:07
5768
56
SCH_Moscow: Help! (Grekova, Peregudov, Piskarev)
+
01:54
-9
04:59
+1
01:24
+4
04:06
+
00:41
+2
03:50
5857
57
Ural FU: CheezeKEK (Chizhov, Reshke, Tsepov)
+
01:15
+
00:38
+
03:39
+5
02:06
-2
04:58
+3
04:40
5900
58
Nanyang TU: CMinusMinus (Jin, Tan, Trần)
+4
02:33
+3
04:40
+1
01:09
+1
03:06
+2
01:04
5974
59
Moscow IPT: Happy Posos Day! (Agureev, Saplin, Siavets)
+2
02:14
+4
04:39
+6
04:44
+1
00:56
+3
00:54
-2
04:50
-5
04:59
51129
60
IIT Bombay: QuaternarySearchers (Goel, Gupta)
+1
02:51
+6
03:56
+2
02:19
-2
04:49
+3
02:20
+2
04:10
51218
61
NUST MISiS: ToMcKoE 4aellutuE (Fadeev, Kolodin, Mayorov)
-12
03:26
+
01:05
-8
04:59
+
00:42
+1
00:35
-2
04:30
+2
03:09
4393
62
Hasso Plattner Institute: Hasso's Race Mice (Fischbeck, Stangl, Weyand)
+
01:45
+
00:28
-2
04:47
+
01:10
+2
03:11
4436
63
IITU 3 (Altynbekov, Botakanov, Muratov)
+
01:48
-2
04:42
+1
00:40
+
03:54
+1
00:28
-3
04:59
4451
64
Swarthmore College: HenrySwarthmore (Wang)
+
02:44
+
00:34
+2
04:24
+
00:22
-1
04:50
4526
65
Harbor Space U: Spacers (Oboznyi, Velasco Sotomayor, Yousefi)
+2
04:43
-1
03:49
+
00:18
+1
01:57
+2
01:08
-5
04:54
4589
66
Kazakh-British TU: Bikini Bottom (Issenbayev, Khibadullin, Safargaliyev)
+2
02:12
+2
04:31
+2
00:36
+1
01:07
-4
04:47
4647
67
Warsaw U 6 (Czarkowski, Korab-Karpowicz, Zwierzchowski)
+1
01:17
+1
00:44
-4
03:36
+4
00:45
-3
02:21
+4
04:54
4661
68
Kazan FU 4 (Bikmullin, Busse, Musin)
+
01:13
+
04:04
+2
02:05
-3
04:55
+5
02:04
-8
03:39
4707
69
IITU 2 (Kamzabek, Khlynovskiy, Shormankhan)
+7
03:29
+3
02:40
+
00:59
-1
02:26
+3
00:41
4730
70
Belarusian SUIR 2 (Shavel, Udovin, Vishnevsky)
+5
02:04
+1
01:53
+
03:48
+6
01:00
4766
71
SPb SU: How to turn on computer? (Fadeeva, Grebennikov, Zavarin)
+3
04:34
+1
01:25
+2
00:55
+3
04:29
-1
04:57
4864
72
SPb SU: Botwa Jigurda (Kravchenko, Mishura, Saakyan)
+7
04:02
+2
02:26
+5
04:48
+5
03:07
41245
73
SungKyunKwan U: tomatomato (Lee, Shin, Son)
+2
02:28
+
01:06
+
00:46
-5
04:54
3301
74
NNSU-1 (Emelin, Khlyustov)
+3
03:19
-8
04:59
+
00:38
-1
03:57
+2
00:54
-1
03:18
3392
75
Hasso Plattner Institute: Hanso Platten (Angrick, Hastrich, Schmidt)
-1
01:05
+5
01:53
-6
04:53
+
00:56
+4
01:07
-4
04:35
-2
04:12
3418
76
Belarusian SU 8 (Borisov, Shishkov, Ulyanau)
+10
02:05
+1
00:53
-2
02:36
+
00:25
-3
03:21
3425
77
MEPhI: SoZo (Latyshev)
+4
02:19
+
01:22
+4
00:51
-2
04:06
3432
78
Perm SU: Natus Vincere (Sidorenko, Subbotin, Yourchatov)
+1
01:58
+2
03:06
-2
04:52
+
01:10
-4
04:50
3436
79
Tashkent MSU: Awesome Team (Ashirmatov, Toshpulatov)
+
03:18
-9
04:47
+5
02:38
+1
01:43
3580
80
UCF: Space Heater (Magnuson)
+
04:08
+1
03:46
+
02:11
-1
04:58
3627
81
Saratov SU2 (Dunaev, Georgiev, Sinkevich)
+
03:50
+1
02:31
+4
03:09
3671
82
NUST MISiS: Bunch of sheet (Akmanov, Ulanov, Volkov)
+3
02:26
+6
02:04
+10
02:52
-7
04:58
3823
83
Nanyang TU: I See PC (Shi, Wei, Wen)
+3
04:51
+1
04:53
+
02:43
-1
04:58
-7
03:04
-6
02:17
3827
84
Kazan FU 1 (Mokut, Remidovskiy, Saifutdinov)
+5
04:43
+7
04:07
+1
01:58
3908
85
Vilnius U: logn^2 (Gudinavičius, Mardosas, Marma)
+4
04:40
+1
02:25
+13
03:34
31000
86
Petrozavodsk SU 1 (Masaeva)
-5
04:54
+
02:36
+3
01:53
2330
87
UPC 3 (Moreno, Nistal, Conchello)
-7
04:59
+2
01:22
+4
03:36
-2
04:54
2419
88
* Veteran. SpikerCo (Stoliarchuk)
+1
04:55
+1
02:57
2512
89
Far Eastern FU: Machine Learning Algorithm (Lantsov, Lepekha, Sarantcev)
-2
04:49
+
02:34
+7
04:44
2579
12