Last success:E,UPC 1 (Moreno, Olivetti, Rodríguez),04:58
Last submit:C,UPC 3 (Moreno, Nistal, Conchello),04:59
#
A
6/39
B
26/164
C
86/249
D
24/78
E
54/202
F
89/170
G
62/150
H
0/0
I
87/237
J
22/59
K
48/119
L
1/5
M
53/216
ScorePenalty
1
* Radewoosh Team (Radecki)
+
03:22
+
00:57
+
01:10
+
02:52
+
02:31
+
00:19
+
01:57
+
00:08
+
02:16
+
01:22
+2
04:56
+1
01:48
121483
2
* Polish Mafia
+2
04:53
+
00:37
+
00:24
+1
02:24
+1
03:07
+1
00:57
+
01:37
+
00:10
+1
03:20
+1
01:12
+2
01:59
111425
3
Moscow IPT: Godnotent (Belykh, Golovanov, Sergunin)
+2
02:18
+2
04:10
+1
01:30
+1
04:15
+
03:07
+
00:16
+
01:42
+
00:19
+
03:18
+
02:09
+
02:19
111647
4
SPb ITMO University: Standard deviation (Budin, Kirillov, Sayutin)
+1
04:33
+2
02:15
+
01:05
+1
03:39
+2
03:06
+1
00:30
+
01:26
+
00:25
+
03:40
+1
01:10
+5
02:16
111711
5
Peking U: Inverted Cross (Kong, Pan, Zhou)
+11
04:47
+2
01:44
+
00:25
+
02:56
+2
02:39
+2
00:55
+2
02:05
+1
00:12
+
02:44
+1
00:20
+5
01:21
111733
6
* Past Glory (Korotkevich)
-3
04:51
+
00:21
+3
01:38
+
02:48
+
02:16
+
00:14
+
02:02
+1
00:05
+
01:02
+
01:47
-2
04:09
+
01:34
10912
7
NNSU: Almost Retired (Danilyuk, Kalinin, Ryabchikova)
-4
04:55
+6
04:37
+1
00:52
+
02:46
+
01:26
+
00:38
+
01:07
+
00:12
+1
02:14
+
00:42
+
01:17
101115
8
NRU HSE: Overtrained (Gorokhovskii, Rakhmatullin)
+1
03:33
+1
00:57
+1
04:06
+1
02:44
+
00:32
+
02:07
+
00:20
+
03:30
+
01:24
+
01:38
101335
9
Moscow IPT: Malaya Bronnaya (Komendantyan, Machula, Semenov)
+1
01:49
+1
00:49
+2
04:02
+
03:01
+
00:11
+
01:28
+1
00:27
+
02:43
+
01:44
+2
04:33
101392
10
NRU HSE: Logarifmya4ka (Anoprenko, Romanov, Safonov)
+
02:10
+1
01:04
+1
04:01
+1
03:08
+
00:30
+
02:37
+
00:18
+4
04:44
+1
02:06
+
01:07
101469
11
Warsaw U 1 (Kondraciuk, Paluszek, Skiba)
-4
04:59
+3
02:52
+2
00:51
+
04:18
+
03:12
+
00:23
+
02:03
+
00:17
+
03:06
+
00:58
+7
03:30
101533
12
SPb SU: We solve behind magnifying glasses (Khargelia, Pavlenko, Volkov)
+
02:02
+
01:13
+2
04:56
+
02:58
+
00:35
+
03:40
+
00:24
+
04:07
+
01:38
+2
02:43
101538
13
SCH_Moscow: UFF (Fedoseev, Frolov, Ushakov)
+2
01:27
+
01:04
+1
04:37
+1
02:02
+2
00:28
+
02:19
+
00:16
+3
02:31
+4
04:10
+
02:51
101569
14
SCH_Moscow AESC MSU: MEX Foundation (Lifar, Shekhovtsov)
+
01:25
+
01:26
+3
04:51
+2
04:16
+
00:33
+
02:02
+
00:15
+5
04:30
+
00:55
+1
02:32
101589
15
Belarusian SU 0: (Dubovik, Kernozhitsky, Korobeinikov)
+1
03:49
+
01:09
+
04:34
+1
01:28
+4
00:57
+2
03:30
+
00:12
+
02:24
+1
03:01
+1
04:13
101722
16
Bangladesh UET: HellBent (Islam, Kundu, Pal)
+2
03:16
+
01:32
+1
04:32
+
01:47
+
00:28
+
02:55
+
00:13
-6
04:54
+
01:25
+
02:08
91160
17
SPb SU: Cheba Kings (Efremov, Grigoryev, Ivanov)
+1
02:34
+
00:56
+
04:04
+1
02:41
+
00:43
+2
01:26
+3
00:47
-2
04:58
+
03:10
+
02:37
91282
18
SPb SU: LOUD Enough (Bochkov, Gaevoy, Makarov)
-15
04:59
+
01:45
+1
03:58
+2
02:38
+
01:04
+
02:30
+
01:31
+
03:23
+
02:06
+2
01:30
91330
19
NRU HSE: Dirizhabl' (Akulov, Arzhantsev, Pogodin)
+1
03:50
+4
00:43
+5
04:12
+5
03:06
+
00:28
+2
01:45
+1
00:16
+
02:36
+1
02:04
91524
20
Latvia U 2 (Zajakins, Zajakins, Čivkulis)
+3
04:52
+4
02:26
-1
04:59
+1
04:29
+1
01:53
+1
00:36
+1
01:02
+1
04:19
+2
02:00
+
03:05
91766
21
Warsaw U 2 (Hołubowicz, Jamka, Tabaszewski)
+1
03:00
+1
03:46
+11
04:58
+1
01:32
+3
02:46
+
00:30
+5
04:56
+
01:37
+1
01:47
91957
22
NRU HSE: Lock, stock and two broken chairs (Bykov, Kaurkin, Shukalov)
+32
04:54
+
01:24
+13
04:35
+
00:50
+1
01:18
+1
03:01
+5
00:32
+
02:51
+4
02:52
92461
23
SPb ITMO University: pengzoo (Golikov, Iakovlev, Perveev)
+4
04:17
+2
01:09
-7
04:50
+
01:39
+
00:15
+
00:51
+
00:18
+
03:09
+1
02:09
8971
24
NRU HSE+School: tokyo ghoul (Evteev, Markelov, Pustovalov)
+
01:43
+
01:10
+
02:56
+
00:35
+1
02:00
+
00:16
+1
04:20
+
03:15
81017
25
IITU 1 (Baimukanov, Kyzyrkanov, Sardarbekov)
-3
04:32
+1
00:52
+
03:29
+2
01:08
+1
01:41
+
00:50
+1
04:45
+
02:04
+1
01:49
81122
26
Nanjing U: Continued Story (Ding, Shan, Wang)
-13
04:42
+
01:21
+3
02:36
+
00:17
+2
02:23
+
00:26
+3
04:58
+
03:09
+
00:50
81124
27
Belarusian SU 1 (Kim, Lukyanov, Tsitsianok)
-1
04:52
+
01:23
+1
04:58
+
02:17
+
00:40
+
03:05
+
00:24
+
02:28
+
03:48
81167
28
Moscow IPT: Blackbirds (Grigoriev, Shpakovskiy, Tretyakov)
+2
01:02
+2
04:41
+2
03:06
+
00:36
+
01:19
+
00:14
+1
04:13
-6
04:59
+1
02:10
81205
29
SPb HSE: Lemon Tree (Alferov, Makhnev, Surkov)
-6
04:58
+
01:53
-1
04:53
+2
03:16
+
00:41
+1
03:05
+1
00:18
+4
04:39
+
01:59
+2
02:35
81309
30
Moscow IPT: Linkcat (Gaponov, Surkov, Zgursky)
+1
04:16
+4
04:04
+2
01:23
+1
01:33
+
04:30
+1
00:39
+
02:02
+4
03:43
81594
31
SCH_Chelyabinsk PhML 31 (Budnikov, Klishch, Shefer)
-2
04:24
+2
01:50
-1
04:53
+
02:52
+
00:32
+1
04:00
+1
00:35
+
01:21
+3
03:06
7998
32
Warsaw U 3 (Nowak, Staniewski, Wawerka)
+
04:33
+
01:20
+
00:53
+
02:34
+2
00:54
+1
03:50
+1
03:06
71113
33
NRU HSE: Sovetskiy Soyuz (Zimanov, Zimanov)
+1
00:51
+
04:00
+
01:17
+1
02:49
+
00:31
+2
04:47
+
03:17
71134
34
Nanjing U (Cao, Chen, Dong)
+1
01:19
+4
04:16
+
00:42
+1
03:02
+2
00:37
+1
02:40
+1
03:06
71145
35
Saratov SU1 (Meshcheryakov, Petrov, Piklyaev)
-8
04:59
+2
01:25
+
04:24
+
00:25
+1
03:11
+1
01:09
+
03:15
+1
04:11
71182
36
Belarusian SU 2 (Gulin, Melnichenka, Serenkov)
+2
02:41
+2
01:53
+4
03:58
+
00:31
+1
04:15
+
00:16
-3
04:36
+
03:15
71191
37
Moscow AI #3 (Khalin, Mikhaylov, Tsaplin)
+2
01:59
+1
04:33
+
00:45
+
03:24
+
00:35
+3
04:37
+1
02:26
71242
38
Kharkiv NU of RE: Energy is not over (Aslandukov, Barenblat, Vallas)
+3
04:52
+
01:24
+
00:27
+
03:32
+
00:37
+
03:55
+4
04:32
71302
39
Belarusian SU 22 (Dzenhaliou, Kernazhitsky, Kondibor)
+8
02:14
+2
02:23
+
00:36
+3
04:22
+2
00:27
+
01:57
+4
03:29
71311
40
UCF: Slow Cooker (Villalobos, West)
+
01:20
+1
04:09
+
00:29
+2
02:38
+1
00:21
+
01:43
-8
04:58
6722
41
* IITU 0 (unofficial) (Kuanyshbay, Satylkhanov)
+
00:37
+3
00:56
+
01:26
+
00:21
+6
04:29
+
02:02
6774
42
Innopolis U: Mix (Hakimiyon, Yalalov)
+3
04:53
+
00:20
+
02:09
+
00:12
+1
04:34
+
01:50
6921
43
Xi'an Jiaotong U: Feel the pain (Chen, Song, Zhao)
+2
03:05
+
02:54
+1
02:03
+2
04:06
+
00:25
+
02:01
6976
44
University of Campinas: namae wa?? (Domingos, Leal VIana, Santos)
-1
04:50
+2
01:39
-10
04:52
+1
01:04
+2
02:46
+1
00:39
+2
04:22
+2
03:22
61034
45
NRU HSE+School: Are you from Britain? (Ivanova, Umnov, Volkov)
+
02:19
+4
04:48
+2
01:44
+1
02:59
+1
00:26
-3
04:02
+1
04:07
61165
46
SPb HSE: VLADBUK (Bukov, Epifanov, Mosin)
-1
00:31
+1
02:59
+3
01:56
+1
03:57
+2
00:35
+1
04:46
+2
02:20
61195
47
UPC 2 (Balsells, Beltran, Povill)
+
01:52
+3
03:18
+1
02:09
+5
04:56
+3
01:27
+
02:46
-4
02:26
61231
48
Ural FU: Power In Difference (Gladchenko, Kogut, Zuev)
+6
04:45
+3
04:18
+
01:09
+4
01:32
-2
04:59
+
01:40
+
03:54
61300
49
Belarusian SU 3 (Filinovich, Klimasheuski, Palyukhovich)
+7
02:24
+
04:47
+2
00:21
+
04:27
+8
03:23
-4
04:30
+3
01:18
61403
50
Kazan FU: Summertime (Ilikaev, Kapralov, Yagafarov)
+4
02:21
+8
04:57
+1
01:12
+6
04:48
+1
00:36
+1
02:58
61434
12