Last success:B,Ural FU zzz : Hanova, Ozhiganov,04:59
Last submit:J,SPb SU Silver Marriage: Gulikov, Logunov, Ryazanov,04:59
#
A
58/156
B
71/114
С
84/99
D
78/134
E
36/55
F
80/162
G
78/101
H
14/32
I
4/19
J
26/157
K
41/107
L
26/62
M
77/142
ScorePenalty
1
Nizhny Novgorod SU : Krivonosov, Kalinin, Epifanov
+
00:31
+
00:39
+
00:04
+
00:21
+
02:14
+
00:26
+
00:19
+
03:04
+
04:27
+1
01:29
+
01:08
+
02:47
+1
00:35
131129
2
SPb Havka-papstvo : Pavel Mavrin, Pavel Kunyavsky, Egor Kulikov
+
00:52
+
00:44
+1
00:07
+
00:19
+
01:21
+
00:25
+
00:20
+1
03:38
+
04:12
+6
02:35
+
01:12
+3
02:23
+
00:15
131329
3
Moscow SU Trinity : Gorbunov, Akhmedov, Shlyunkin
+
00:09
+
00:54
+
00:17
+
00:45
+
01:41
+1
00:13
+
00:35
+1
04:58
+3
04:11
+2
03:45
+
01:13
+
01:58
+
00:40
131425
4
Past Glory : Borys Minaiev, Gennady Korotkevich
+
00:26
+
00:39
+
00:09
+
00:16
+
01:40
+
00:06
+
00:13
+3
04:50
+2
02:10
+1
02:07
+2
02:16
+
00:33
121092
5
ext26 : Dmytro Soboliev, Alexander Milanin
+
01:01
+1
00:26
+
00:12
+
00:45
+2
02:50
+1
00:28
+
00:36
+4
02:18
-5
04:59
+1
03:14
+2
01:42
+
03:22
+
00:38
121277
6
Petr Team : Yacob Dlougach, Ilya Kornakov, Petr Mitrichev
+1
00:28
+
00:51
+
00:16
+1
00:55
+
01:19
+1
00:23
+
00:25
+
04:48
+1
02:09
+3
03:14
+1
03:01
+
01:04
121298
7
Zhukov Team : Gimadeev, Zhukov
+
01:11
+
00:53
+
00:08
+
00:16
+
04:39
+
00:23
+
00:28
+
04:22
+3
02:23
+1
02:03
+
02:49
+
00:44
121303
8
Ural FU Dandelion : Merkur'ev, Danilyuk, Sivukhin
+
00:19
+
01:07
+
00:08
+
00:33
+
01:19
+
01:14
+
00:21
+1
04:25
+1
04:23
+2
02:35
+
02:13
+2
01:27
121330
9
SPb ITMO University 1 : Bardashevich, Smykalov, Kovsharov
+3
01:25
+1
01:10
+
00:09
+1
00:39
+
02:24
+
00:19
+
00:34
+
04:15
-4
04:52
+5
02:44
+1
01:55
+1
03:09
+
00:46
121417
10
Special Edition : Ivan Popelyshev, Andrey Khalyavin, Michael Levin
+
01:18
+1
00:43
+
00:56
+1
00:30
+
01:56
+2
00:45
+
00:47
+
04:57
+3
02:04
+1
03:47
+2
03:32
+1
01:06
121566
11
SPb ITMO University 2 : Podtelkin, Belonogov, Zban
+1
00:18
+
01:16
+2
00:31
+
01:00
+
02:12
+2
00:49
+
00:20
+3
04:56
+3
04:16
+2
02:38
+
02:22
+1
01:47
121630
12
SPb SU Base: Ershov, Gordeev, Pyshkin
+
00:46
+
01:27
+
00:11
+
00:25
+1
02:47
+
00:37
+
00:19
+
03:00
+
02:12
+
03:33
+1
01:14
111036
13
MSU SG : Dubinin, Mokin
+
00:54
+
01:23
+
00:11
+
00:48
+1
02:01
+
00:32
+
00:14
+
02:38
+2
04:34
+
03:12
+
00:20
111072
14
Moscow IPT Jinotega : Smirnov, Semenov, Zhuk
+1
01:09
+
00:29
+
00:35
+
00:30
+
03:33
+
00:18
+1
00:30
+
03:30
+2
02:24
+
03:05
+
01:01
111109
15
SPb SU: Aydar Sayranov
+1
01:28
+
01:17
+
00:16
+
00:44
+
03:24
+
00:26
+
00:34
+
02:58
+
02:20
+
03:55
+
00:56
111123
16
Moscow SU + AESC + Intellectual : Makeev, Gorbunov, Ipatov
+
02:53
+
01:27
+
00:17
+
00:43
+1
01:11
+
00:06
+
00:10
+9
02:44
+
00:36
+
04:18
+
00:54
111124
17
Belarusian SUIR #1 : Sobol, Solovyov, Volcheck
+
01:10
+
00:56
+
00:08
+
00:22
+
02:02
+1
00:29
+
00:41
+5
04:31
+1
03:43
+2
01:51
-8
04:59
+
00:16
111155
18
SPb SU First Ascent : Savchenkov, Makarov
+
01:35
+
01:41
+
00:13
+
00:31
+
02:14
+
00:16
+
00:28
+2
03:47
+
02:53
+
03:46
+4
01:23
111252
19
ext62
+
02:42
+
01:30
+
00:09
+
00:30
+2
01:35
+
00:16
+
00:20
+2
02:45
+4
03:35
+2
04:49
+1
00:44
111360
20
lviv03
+2
01:56
+1
01:20
+
00:02
+
00:24
+
03:04
+
00:11
+
00:17
+4
04:00
+1
02:34
+4
04:42
+
00:33
111387
21
Moscow IPT Ababahalamaha : Dmitriev, Babanin, Ostanin
+1
04:04
+
00:59
+
00:07
+
00:16
+
00:37
+
00:38
+1
04:40
+1
01:43
+1
04:57
+2
02:50
+
00:25
111402
22
Belarusian SU 1 Air Penguins : Polievits, Sheftelevich, Sokol
+1
01:56
+
01:32
+
00:13
+
00:40
+
02:18
+1
00:23
+
01:41
+4
04:14
+1
03:59
+1
04:50
+1
01:07
111558
23
Moscow IPT The Moon : Kuzmichev, Pershakov, Surin
+1
00:30
+
02:13
+
00:19
+
00:53
+
03:00
+
00:43
+
00:34
+2
02:37
+
04:13
+
01:07
101034
24
Take Chance : Md Mahbubul Hasan, Pratyai Mazumder, Mohammad Hafiz Uddin
+1
00:55
+
01:52
+
00:11
+2
00:39
+1
03:22
+
00:22
+
00:52
-3
04:39
+1
01:52
+
04:20
+
01:15
101044
25
Ural FU DandyLion : Borozdin, permyakov, Kuchumov
+
01:06
+
01:43
+
00:08
+
00:37
+1
02:33
+2
00:28
+
01:00
+
04:25
-3
04:58
+
03:40
+
00:52
101055
26
SPb SU Silver Marriage: Gulikov, Logunov, Ryazanov
+
01:08
+
00:41
+
00:06
+
00:37
+1
04:41
+1
00:12
+
00:19
-12
04:59
+
03:42
+
04:57
+
00:58
101085
27
ext72
+1
02:19
+1
01:59
+
00:12
+1
00:37
+
02:23
+
00:23
+
01:00
+3
04:32
+
02:36
+1
01:29
101194
28
SPb AU Durandal : Chernicova, Labutin, Shcherbin
+2
02:18
+
02:00
+
00:08
+
00:48
+
04:34
+
00:37
+
00:59
+3
04:03
+
03:03
+
00:19
101233
29
volgograd33
+
01:17
+
01:54
+1
00:14
+1
00:34
+
03:52
+
00:23
+
00:38
-4
04:59
+7
04:24
+
03:28
+
00:50
101239
30
saratov11 : Sagunov, Davtyan, Kudasov
+5
02:04
+
00:55
+1
00:06
+
00:19
+
00:17
+
00:23
-2
04:52
+1
03:23
+
01:37
+
00:26
9714
31
Moscow IPT The Sun : Chebanov, Tikhomirov, Rukhovich
+1
01:11
+1
00:47
+
00:18
+
00:12
+2
04:25
+
00:07
+
00:31
-5
04:42
+4
02:34
+
01:26
9853
32
SPb AU Smirnov : Smirnov, Zhidkov, Bogomolov
+
01:13
+
02:33
+
00:23
+1
01:06
+
04:53
+1
00:32
+
00:34
-2
04:57
+1
02:53
+
01:26
9997
33
Yerevan SU 1 : Harutyunyan, Mamikonyan, Sahakyan
+
01:24
+
03:19
+
00:21
+
00:37
+2
04:26
+1
00:13
+
00:28
+
03:46
-4
04:56
+
01:01
9999
34
Kazakh-British TU : Aitbayev, Utkelbayev
+1
04:32
+1
01:40
+
00:08
+
01:09
+
03:56
+3
00:52
+
00:55
-2
04:58
+1
02:22
+
01:25
91143
35
MAI #1 : Zhuravlev. Safronov
+
01:35
+3
02:16
+
00:27
+1
01:05
+
00:32
+
00:49
+5
04:55
+1
03:32
+
00:45
91160
36
Belarusian SU 3 : Zhirkevich, Vilchevcsky
+4
02:32
+3
00:35
+
00:42
+4
02:27
+
03:21
+
00:46
+
00:53
-2
04:56
+
03:36
+
01:09
91184
37
SPb AU Podguzov : Podguzov
+
01:14
+
00:14
+
00:18
+1
00:41
-1
03:35
+
00:29
+
00:33
+2
02:45
+
00:52
8489
38
saratov12 : Los, Kireev, Dalabaev
+2
01:47
+
01:51
+
00:03
+1
00:31
+
00:11
+
00:21
-1
04:57
+
03:35
+
00:39
8601
39
SPb AU Seva : Stepanov Vsevolod
+
01:46
+
01:36
+
00:09
+1
00:34
+1
02:16
+1
00:23
+
00:51
-6
04:48
+1
01:06
8605
40
Known : Eugene Savinov, Alexander Mashrabov
+
01:03
+
00:41
+
00:05
+1
01:05
+1
00:15
+
00:48
+
04:47
+
00:40
8607
41
Moscow IPT tourist166rip
+1
02:00
+
00:57
+
00:10
+
00:43
+
00:26
+
00:34
+1
03:59
+1
01:18
8669
42
SPb ITMO University : Yakutov, Latyshev, Budin
+
01:48
+
00:43
+
00:09
+
00:45
+
03:17
+1
00:20
+
00:27
-3
04:59
+8
02:45
8798
43
Northern (Arctic) FU 1 : Popovich, Chesnokov
+
03:34
+
01:21
+
00:16
+
01:53
+
03:05
+1
00:28
+4
02:07
-2
04:59
+3
01:50
81038
44
hse09 : Юрий Мокрий, Глеб Пособин
+
04:26
+
01:51
+
00:08
+4
00:56
+
00:40
+
00:31
+6
04:55
+
01:41
81111
45
Novosibirsk SU 2 : Putilin
+
01:23
+
01:11
+
00:19
+
00:38
+
00:25
+
00:30
-4
04:58
+
00:52
7321
46
Novosibirsk SU 4 : Smirnov, Vishnevsky, Viktorov
+
02:08
+
01:06
+
00:13
+
00:46
+1
00:32
+
01:12
+
01:26
7466
47
Volgograd STU #1 : Agafonov, Nozdrenkov, Reshetnikov
+
02:24
+1
02:02
+
00:15
+
00:57
+1
01:22
+
00:26
-1
04:09
+
00:41
7529
48
Moscow SU Narwhales : Dzhunusov, Pobegaylo, Pavlov
+
02:07
+1
02:30
+
00:17
+2
01:06
-3
04:57
+
00:14
+
00:43
+
01:19
7559
49
Novosibirsk SU 3 : Dudin, Ilyin, Malyh
+
02:19
+1
02:05
+
00:09
+
01:25
+
00:28
+
01:00
-5
04:58
+
01:41
7569
50
Southern FU : Sviridkin, Klevleev, Sokirkina
+
01:29
+2
03:30
+1
00:12
+1
00:29
+1
00:44
+
01:17
-1
01:13
+
01:09
7633
12